Persondatapolitik

Persondatapolitikken
Vores persondatapolitik er gældende for de personoplysninger vi indsamler via vores side ShoeFactory.dk og oplysninger du afgiver til ShoeFactory.dk når du besøger hjemmesiden eller kontakter os  på mail eller chat.

Dataansvarlig
Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver er Henrik Nielsen.

Du kan henvende dig vedr. persondata til:
ShoeFactory.dk
Bregentvedvej 4
4690 Haslev
Tlf. 93944690
Mail: hej@shoefactory.dk

Hvilke oplysninger
Vi indsamler personoplysninger når du besøger vores hjemmeside, ShoeFactory.dk, og yderligere oplysninger når du foretager et køb eller opretter en konto i shoppen. Vi indsamler desuden personoplysninger når du kontakter os på mail eller chat.

Besøger du ShoeFactory.dk indsamler vi data om din adfærd og dit brug af hjemmesiden. Det kan være information om hvilke sider på ShoeFactory.dk du har besøgt, hvor længe du har besøgt dem, hvilke benyttede søgetermer, demografi mm. Vi indsamler desuden information om tekniske forhold, som f.eks. browsertype, styresystem, skærmopløsning mm.

Formål
Formålet med indsamlingen af data er at kunne optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden, men også for at kunne foretage personlig og målrettet markedsføring via Google og sociale medier, såsom på Facebook og Instagram. Desuden vil nogle oplysninger være relevante for at kunne udnytte hjemmesidens funktioner fuldt ud.

Oplysninger ved oprettelse af konto
Ved oprettelse af kundekonto registreres i første omgang kun navn og mailadresse. Det er herefter muligt at indtaste adresseoplysninger til kontoen. Formålet med indsamlingen til kundekonto er at gøre det lettere at foretage et køb, at give adgang til funktioner som ordreoversigt og flere forsendelsesadresser, samt for at kunne sende nyheds- og tilbudsmails. Derudover er formålet også at optimere og målrette indholdet på siden og i nyhedsbreve.

Oplysninger ved køb
Ved køb på ShoeFactory.dk foretages registrering af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, foruden de indsamlede data som er beskrevet ovenfor. Formålet med indsamlingen er at kunne opfylde aftalen der indgås ved ordreafgivelsen. Det er nødvendigt at registrere oplysningerne for at kunne levere ordren til dig, og for at kunne administrere dine rettigheder i forbindelse med eventuel fortrydelse eller reklamation. Derudover er det nødvendigt for at overholde lovkrav, der er omkring bogføring og regnskab.

Videregivelse af persondata
Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og ordrenummer videregives til den transportør, der skal levere din ordre.

Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed herom. Først og fremmest overlades data til tekniske samarbejdspartnere, som forestår drift, udvikling og hosting af servere og hjemmeside. Derudover overlades data til samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelses af nyhedsbreve, personalisering af hjemmesidens indhold, markedsføring, samt til kommunikation via mail og chat.

Indsigt
Hvis du ønsker at vide hvorvidt vi behandler oplysninger om dig kan du til enhver tid forespørge om dette ved henvendelse på mail: hej@shoefactory.dk

Hvis vi opbevarer oplysninger om dig kan du få oplyst hvilke oplysninger det drejer sig om, formålet med dette, modtagere af oplysningerne, samt oplysninger om hvor disse stammer fra.

Din indsigtsforespørgsel vil blive besvare inden for 4 uger, i et letforståeligt og overskueligt format. Vær opmærksom på at vi kan bede om at du dokumenterer at du rent faktisk er den person, som du udgiver dig for at være, for at få udleveret informationerne.

Berigtigelse
Hvis oplysninger er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med reglerne, vil vi naturligvis slette eller berigtige oplysningerne på din anmodning. Vi vil ligeledes underrette eventuelle tredjemandsdatabehandlere om at berigtige eller slette disse oplysninger i tilfælde af at dette ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt. Mange oplysninger angivet i forbindelse med oprettelse af kundekonto kan du selv ændre eller slette ved at logge ind på kontoen på ShoeFactory.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan tilbagekalde samtykke til registrering. Dette kan typisk være samtykke givet i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve eller data indsamlet i forbindelse med oprettelse af kundekonto. Tilbagekaldelse af samtykke til nyhedsbreve kan altid gøres via et link i de modtagne mails, eller ved henvendelse på kontaktoplysningerne angivet ovenfor.

Retten til at blive glemt
Du har i visse tilfælde ret til få slettet oplysninger, såfremt du ønsker det. Dette gælder i de tilfælde hvor vi ikke har et retsgrundlag til at fortsætte behandling af dine personoplysninger efter du har tilbagekaldt dit samtykke.

Du kan ikke altid forlange oplysninger slettet, da der kan være lovhjemmel for at registreringen bør fortsætte. Det kan være for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, ved eksempelvis reklamation, eller for at overholde loven i forhold til bogføring.

Retten til kontrol over egne data
Du har ret til kontrol over egne data. Dette benævnes som retten til dataportabilitet. Du kan ved henvendelse få udleveret data i maskinlæsbart format, og du har ret til at viderebringe disse til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du har ret til, til enhver tid, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på siden og opbygningen heraf. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat at behandle disse.

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Sletning
Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til vores nyhedsbrev slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af disse data.

Oplysninger indsamlet ved afgivelse af ordrer, såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversigt over købte varer, opbevares i minimum 5 år.

Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på og brug af ShoeFactory.dk slettes automatisk efter 26 måneder (2 år og 2 måneder).

Sikkerheden
Vi har taget tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at personoplysninger ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Det er kun medarbejdere der har et reelt behov for at få adgang til personoplysninger, for at udføre deres arbejde, der har adgang til disse.

Ændringer af persondatapolitik
ShoeFactory.dk er berettiget til, til enhver tid, at foretage ændringer i persondatapolitikken. Du vil altid kunne tilgå den sidst opdaterede version af persondatapolitikken via vores side på shoefactory.dk/persondatapolitik

Ændringer i persondatapolitikken vil desuden blive meddelt i vores nyhedsmails.

Version
Dette er version 3 af ShoeFactory.dk’s persondatapolitik, dateret d. 24. september 2019